En sammanfattning av Contras syn på regeringen ges i form av färgen där blå står för en i stort sett anständig högerregering som uppskattas av Contra, där röd står för en vänsterregering som förhoppningsvis byts ut i nästa val, grön står för en demokratiskt vald regering som varken kan klassas som höger eller vänster. Brunt står för diktatur, som snarast bör ersättas av demokratiskt styre.

Vid regeringsskiften kan det hända att vi föregriper eller kommer för sent med pågående ändringar.Läs mer om varje enskilt land.

Tillbaks till introsidan