Extra! Socialism bevisat hälsofarligt!

Egentligen är det ingen nyhet, men vi tänkte liksom vissa statliga myndigheter att ett hälsolarm är på sin tid. Till stöd för vårt uttalande har vi ett antal misslyckade försök där Karl Marx idoler äventyrat och offrat miljontals människors liv.

För att göra läsaren påmind om dessa groteska försök att skapa mänsklighetens paradis på jorden nöjer vi oss med att nämna några särskilt utpräglade exempel på de vilseleddas ideologi: Tredje riket, Benito Mussolinis Italien, Sovjetunionen, Kina, Vietnam, Kambodja, DDR, Kuba, Jugoslavien, Albanien och Nordkorea.

Härmed inleds vårt ständiga hälsolarm. Som läsare kan du hjälpa oss att upplysa medborgarna! Berätta ofta för vänner och bekanta om giftet socialism som finns i många av samhällets tjänster. Detta gift är bevisligen dödsorsaken för miljontals människor.Beställ botmedel från Contra!

Gift överallt! Vi har hela listan!

Är du drabbad? Symptomlista här!

Socialister i de fina salongerna

Antisocialistisk Aktion (ASA)