Contra granskar
det politiskt korrekta!

Contra är en oberoende borgerlig tidskrift som utkommer varannan månad och innehåller politiska artiklar från ett perspektiv och med infallsvinklar som sällan syns i media. Vi granskar vänstermaffian och synar fascistbanditerna! Nedan följer en lista över samtliga nummer med länkar till sammandrag. Trevlig läsning!

Prenumerationsavgift minst 175 kronor, rekommenderat 250 kronor. En prenumeration gäller sex nummer, oavsett när på året den börjar.


Contra Genom åren

Läs utdrag ur Contra från 1996 och framåt.

Läs kompletta innehållsförteckningar från 1975 och framåt

För den som vill ha en fullständig innehållsförteckning för Contras alla 42 år, klicka här!


Här kan Du köpa Contra

Beställ gamla nummer av tidningen här!

Beställ prenumeration här!

Beställ ett gratis provnummer här!

Här kan Du hämta hem gratis pdf-filer på gamla nummer av Contra!
De tre senaste årgångarna är dock endast tillgängliga för prenumeranter på papperstidningen.

Utgåvor från 2014 och senare
(lösenord krävs)

Äldre utgåvor

(lösenord krävs ej)
Nummer 6 2013
Nummer 5 2013
Nummer 4 2013
Nummer 3 2013
Nummer 2 2013
Nummer 1 2013
Nummer 6 2012
Nummer 5 2012
Nummer 4 2012
Nummer 3 2012
Nummer 2 2012
Nummer 1 2012
Nummer 6 2011
Nummer 5 2011
Nummer 4 2011
Nummer 3 2011
Nummer 2 2011
Nummer 1 2011
Nummer 6 2010
Nummer 5 2010
Nummer 4 2010
Nummer 3 2010
Nummer 2 2010
Nummer 1 2010
Nummer 6 2009
Nummer 5 2009
Nummer 4 2009
Nummer 3 2009
Nummer 2 2009
Nummer 1 2009
Nummer 6 2008
Nummer 5 2008
Nummer 4 2008
Nummer 3 2008
Nummer 2 2008
Nummer 1 2008
Nummer 6 2007
Nummer 5 2007
Nummer 4 2007
Nummer 3 2007
Nummer 2 2007
Nummer 1 2007
Nummer 6 2006
Nummer 5 2006
Nummer 4 2006
Nummer 3 2006
Nummer 2 2006
Nummer 1 2006
Nummer 6 2005
Nummer 5 2005
Nummer 4 2005
Nummer 3 2005
Nummer 2 2005
Nummer 1 2005
Nummer 6 2004
Nummer 5 2004
Nummer 4 2004
Nummer 3 2004
Nummer 2 2004
Nummer 1 2004
Nummer 6 2003
Nummer 5 2003
Nummer 4 2003
Nummer 3 2003
Nummer 2 2003
Nummer 1 2003
Nummer 6 2002
Nummer 5 2002
Nummer 4 2002
Nummer 3 2002
Nummer 2 2002
Nummer 1 2002
Nummer 6 2001
Nummer 5 2001
Nummer 4 2001
Nummer 3 2001
Nummer 2 2001
Nummer 1 2001
Nummer 6 2000
Nummer 5 2000
Nummer 4 2000
Nummer 3 2000
Nummer 2 2000
Nummer 1 2000
Nummer 6 1999
Nummer 5 1999
Nummer 4 1999
Nummer 3 1999
Nummer 2 1999
Nummer 1 1999
Nummer 6 1998
Nummer 5 1998
Nummer 3 1998
Nummer 2 1998
Nummer 6 1977
Nummer 4 1977
Nummer 2 1976
Nummer 1 1976
Nummer 4 1975
Nummer 2 1975
Nummer 1 1975

Övriga nummer finns inte tillgängliga i elektronisk form

En komplett sammanställning finns här!